xiaoqi 发表于 2015-6-4 08:56:28

百度搜索再营销


为了更好地适应广大网民的搜索,以及更一进步的扩大百度推广账户的推广力度,百度又推出了搜索在营销的模式,两者之间还是有很大的区别;后者有很大的一部分的针对性的推广,在页面搜索展示中也有很多的不同之处。合理的使用搜索再营销结合搜索推广可能会带来意想不到的收获啊。任何事都要敢于尝试,意外的惊喜也不是不可能的。http://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_01.pnghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_02.pnghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_03.pnghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_05.pnghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_06.pnghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_07.png

http://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_08.jpg

http://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_09.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_10.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_11.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_12.jpg

http://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_13.jpg

http://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_14.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_15.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_16.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_17.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_18.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_19.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_20.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_21.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_22.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_23.jpg

http://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_24.jpg

http://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_25.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_26.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_27.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_28.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_29.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_30.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_31.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_32.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_33.jpg

http://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_34.jpg

http://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_35.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_36.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_37.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_38.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_39.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_40.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_41.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_42.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_43.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_44.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_45.jpghttp://yingxiao.baidu.com/topic/383/img/images_46.jpg


页: [1]
查看完整版本: 百度搜索再营销